קיבוץ מעלה גלבוע

קיבוץ מעלה גלבוע הוקם כהיאחזות נח”ל ב-29 בנובמבר 1962 ובשנת 1968 התאזרח ויושב בידי אנשי הקיבוץ הדתי.
לאחר משבר בשנות ההקמה, הקיבוץ אוכלס מחדש בשנת 1974.
בשנות ה-90 הקיבוץ חווה קשיים רבים והגיע למצב משברי, אז נותרו בקיבוץ 20 משפחות בלבד והוא כמעט פורק.
בשנת 1993 הוקמה ישיבת מעלה גלבוע המשלבת לימוד תורה עם חיי מעשה ושירות צבאי.
הקמת הישיבה הביאה עמה משפחות של רבנים ומדריכים שהתגוררו בקיבוץ (רבים מהם עד היום) וכמובן תלמידים שחלק גדול מהם נישאו והמשיכו לגור בקיבוץ.
הקמת הישיבה היא אחד הגורמים שסייעו למעלה גלבוע לצאת מהמשבר ובשילוב עם החלטות נכונות באותה תקופה, לעלות על מסלול צמיחה והתפתחות אותו חווה הקיבוץ עד היום.
בשנה 1997 הוחלט על הפרטה ושינוי באורחות החיים וכן הוחלט על אפשרות קליטה לקהילה כתושבים ללא חובת הצטרפות למסלול חברות.
מקורות ההכנסה העיקריים של הקיבוץ הם חקלאיים: גידול ושיווק גזר, רפת חלב, תרנגולי הודו וגידולי שדה. כאשר בשנים האחרונות התפתח מאד ענף האנרגיה עם פרוייקט אגירה שאובה שיתחיל לפעול בשנת 2018, חוות טורבינות פעילה (ועוד חוות עתידיות מתוכננות) ואנרגיה סולארית.
נכון לקיץ 2016 מתגוררות בקיבוץ 130 משפחות.